Анелия Тодорова -Директор с 20г. педагогически стаж и образование висше-магистър.

Опционален въвеждащ текст.